Punkt Informacyjno – Konsultacyjny PIK FOSY

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego „PIK FOSY” oferuje przede wszystkim:

– dostęp do informacji o bieżącej ofercie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego dla mieszkańców Gdańska

– telefoniczne i bezpośrednie konsultacje specjalistyczne

– bazę internetową, w której umieszczane są placówki działające na rzecz zdrowia psychicznego w Gdańsku, www.wsparciewgdansku.pl

PIK działa od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 18:00 a w piątki od 8:00 do 16:00 – konsultacje osobiste i infolinia oraz w piątki od godziny 16:00 do 22:00 w sobotę – konsultacje telefoniczne pod numerem telefonu: 787 960 860.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby. które chciałyby zasięgnąć informacji w zakresie zdrowia psychicznego lub chciałyby uzyskać pomoc dla siebie lub swoich bliskich.

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.