Aktualności

Punkt Edukacyjno Terapeutyczny dla rodzin (PET)

Projekt „Punkt Edukacyjno Terapeutyczny dla rodzin (PET)” jest prowadzony przez Fundacje FOSA już 3 rok.  Tegoroczna edycja skierowana jest dla całych systemów rodzinnych składających się z dzieci i młodzieży oraz rodziców lub opiekunów. Ma on na celu wzmocnienie systemu rodzinnego, w którym u jednego z członków rodziny występują trudności adaptacyjne dzięki czemu nastąpi zmniejszenie ilości prób samobójczych oraz powiązanych zachowań autodestrukcyjnych np. samookaleczanie się, zachowań ryzykownych lub nadużywanie substancji psychoaktywnych a także wzrost świadomości wszystkich członków rodziny o trudnościach dziecka lub dorosłego. Projekt obejmie swoimi działaniami 28 rodzin średnio po 4 osoby w rodzinie, łącznie ok 112 mieszkańców Gdańska, Realizacja zostanie oparta o formy warsztatowe, wykładowe, integracyjne, indywidualne, rodzinne oraz grupowe.

 

Część wsparcia podstawowego

1.Wywiad rekrutacyjny rodziny,

  1. Warsztaty informacyjno-motywacyjne
  2. Etap pierwszy: -Trening Umiejętności Społecznych [TUS] – każda rodzina odbędzie osobny trening w Escaperoomie -Psychoedukacja dla całego systemu rodzinnego
  3. Etap drugi: Trening Umiejętności Społecznych [TUS] – każda rodzina odbędzie trening w grupach składających się z 3-4 rodzin dopasowanych do siebie według możliwości rodziny oraz wieku uczestników -Psychoedukacja dla grupy rodziców -Psychoedukacja dla grupy dzieci i młodzieży, –
  4. Etap trzeci: -Trening Umiejętności Społecznych [TUS] – każda rodzina odbędzie indywidualnie dobrany trening, dostosowany do możliwości rodziny -Psychoedukacja dla całego systemu

Po wsparciu podstawowym cześć rodzin objęta zostanie wsparciem specjalistycznym, (przewiduję się ok. 8 rodzin), obejmie takie formy jak: terapii systemowej rodzin, terapii par, indywidualnej terapii członków rodziny.

Informacje o pierwszej edycji projektu: http://www.gdansk.pl/zdrowie/Wsparcie-dla-nastolatkow-i-ich-rodzin-Punkt-Edukacyjno-Informacyjny-Fundacji-FOSA,a,95483