Aktualności

Psycholog PIK ogłoszenie

FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: KONSULTANT/SPECJALISTA (PSYCHOLOG)
W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTCYJNYM
W projekcie pt. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
W ramach działania: 4.1 Innowacje społeczne
Na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,75 etatu (na czas określony do 30.09.2020 r.)

Szczegóły w załączeniu:

Ogłoszenie psycholog PIK