Aktualności

Psycholog PIK ogłoszenie

FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: KONSULTANT/SPECJALISTA (PSYCHOLOG)
W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTCYJNYM
W projekcie pt. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
W ramach działania: 4.1 Innowacje społeczne
Na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,75 etatu (na czas określony do 30.09.2020 r.)

Szczegóły w załączeniu:

Ogłoszenie psycholog PIK


Administratorem danych osobowych jestFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku (80-268) przy ul. F. Chopina 42. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy. Dane zbierane są dla potrzeby obecnej rekrutacji. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.