„Port odNowy” – kontynuacja 2017

„Port odNowy – kontynuacja 2017” to propozycja skierowana do mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wiosłujcie.  Jest ona przedłużeniem działań wykonywanych w ramach projektu „Poradnia Port odNowy” Realizowanym w roku 2015 i 2016. Projekt przewiduje kontynuację kompleksowych działań rewitalizacyjnych mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu marginalizacji. Poradnia stawia sobie za cel integracje społeczności lokalnej – rodzin biernych, niewydolnych wychowawczo, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem poprzez oddziaływania animacyjne oraz konsultacje wspierające.
Poradnia oferuje wielopoziomowe wsparcie rodzin poprzez działania, które w zależności od aktualnych potrzeb, odbywaj się na cztery  różne sposoby:
1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne wspierające rodziny  w  ciężkich sytuacjach społecznych.  Poradnia oferuje m. in: psychoedukację, terapię  indywidualną oraz konsultacje
2. Grupowa  animacja społeczno-kulturalna  – Grupowe wsparcie prowadzone przez dwóch animatorów w ramach których odbywać się będzie praca nad relacjami rówieśniczymi i pobudzanie środowiska lokalnego. Efektem dostępnym dla szerokiego grona odbiorców będą 2 wydania lokalnej gazety „Port OdNowy” o tematyce związanej z dziećmi i młodzieżą. Gazeta będzie tworzona podczas działań animacyjnych przez dzieci i młodzież i rozdystrybuowana w lokalnym środowisku.
3. Treningi rodzin w środowisku – wspierające rodziny  w  ciężkich sytuacjach społecznych  – jest to ważny punkt realizowanego przedsięwzięcia. Trenerzy rodziny towarzyszą rodzinom w codziennym życiu, wspierają je w realizacji wyznaczonych celów oraz motywują do uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w projekcie oraz w innych instytucjach z tego rejonu.
4. Działania interwencyjne –dyżurów, posiedzeń i zespołów interdyscyplinarnych kierownika projektu w zależności od potrzeb rodzin objętych wsparciem.
Dyżury pracownika w każdy poniedziałek od 9 -12, tel. 572 299 556

 

Zapraszamy do rozpowszechniania ulotki informacyjnej, do pobrania poniżej:

Dyżur PortOdNowy