2012

Projekty zrealizowane w roku 2012:

Źródło finansowania: Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Gdańska:

  • Uzależnij się od mądrości po raz trzeci – zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii
  • EDU-FOSA program wsparcia rodzin,

Źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki:

  • Grupa wsparcia wraz z elementami psychoedukacji i treningów dla osób z zaburzeniami psychicznymi z woj. pomorskiego WESPRZYJ MNIE – kontynuacja

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

  • FOSA na Dolnym Mieście i Sitowiu