2011

Źródło finansowania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

 

 

Pomorski Urząd Wojewódzki

Urząd Marszałkowski Woj. Pom.

 

Gmina Miasta Gdańsk

Nazwa / tytuł projektu:

Kolorowa Dekada
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
FOSA na Sitowiu
Wygraj Siebie – Replay

Wesprzyj mnie – grupa wsparcia

Koktajl Oddziaływań…
Przed pracą

 

Zajęcia profilaktyczne z el. socjoterapii
DKF FOSA
EDU-FOSA program wsparcia rodzin