2010

Projekty zrealizowane w roku 2010:

  1. „EDU- FOSA” – program edukacji rodzin- finansowany z budżetu miasta Gdańska
  2. „Uzależnij się od mądrości” – zajęcia profilaktyczne z elementami Socjoterapii – finansowany z budżetu miasta Gdańska
  3. „Wesprzyj mnie” – Grupa Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin – finansowany z budżetu wojewody pomorskiego
  4. „Asystent i FOSA” – Edukacyjna Grupa Treningowa dla Osób z Zaburzeniami psychicznymi- finansowany z budżetu wojewody pomorskiego
  5. „Aktywnie Żyj”– szkolenia aktywizujące społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne – finansowany z budżetu marszałka województwa pomorskiego
  6. Zajęcia plenerowe – wyjazd terapeutyczny – finansowany z budżetu marszałka województwa pomorskiego
  7. Wygraj Siebie – wyjazd terapeutyczny – finansowany za pośrednictwem MOPS w Gdańsku
  8. „Siła Tradycji”– Kultywowanie Tradycji Obchodów Świąt Bożego Narodzenia- finansowany za pośrednictwem MOPS w Gdańsku
  9. „Aktywni” – klub samopomocy – finansowany z budżetu miasta Gdyni
  10. „FOSA na Dolnym Mieście” – Poradnia Rodzin – – finansowany z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej