Specjalistyczny system wsparcia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Oferta projektu – środowiskowy system wsparcia – jako długofalowy cel zakłada osiągniecie wyników w obszarze wsparcia pozaszpitalnego a także koordynacji działań wszelkich instytucji niosących wsparcie – osobę zaburzoną wraz z rodziną planujemy objąć wsparciem przed- i poszpitalnym, minimalizując konieczność powtórnej, bardzo drogiej, hospitalizacji.

Realizcji zadania podejmie się doświadczony zespół specjalistów.

Termin realizacji: w trakcie rozpatrywania wniosku.

Aplikacja złożona została do Funduszu Organizacji Pozarządowych tzw. systemu norweskiego.