Powiązać sieć

Cel projektu to dalsze starania naszej fundacji w zakresie zintegrowania wszystkich dotychczasowych działań wraz z uzupełnieniem oferty o brakujące ogniwa, tj. grupa samopomocy, wyzwalający inicjatywę czas wolny dla rodziny czy wreszcie edukacja multimedialna rodzin.

Aplikacja złożona do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.