Konferencja WIEDZA – ZDROWIE PSYCHICZNE A MOŻLIWOŚCI

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA w ramach tworzenia gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin wystąpiła z inicjatywą współrealizacji konferencji WIEDZA – ZDROWIE PSYCHICZNE A MOŻLIWOŚCI. Przedsięwzięcie to pozwoli zaprezentować szereg inicjatyw stawiających sobie ambitny cel – pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez oddziaływanie na środowisko, w którym osoby te na codzień żyją. Obok pomorskich przykładów dobrych praktyk, swoimi doświadczeniami podzielą się specjaliści z ośrodka warszawskiego i krakowskiego.

Planowany termin konferencji to 30.09.2009r.

Zadanie realizowane jest z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.