EDU-FOSA

Program EDU-FOSA skoncentrowany jest wokół idei wsparcia rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy domowej. W ramach jego realizacji, w formie konsultacji udzielonych zostanie szereg specjalistyczych świadczeń psychologicznych, pedagogicznych i socjoterapeutycznych. Prawidłową realizację zadania zapewni specjalistyczna kadra – psycholog, pedagog oraz prawnik i terapeuta. Rodziny objęte wsparciem uzyskają indywidualne porady głównie w zakresie radzenia sobie z problemem alkoholowym, przemocą czy nauką trudnej sztuki szanowania wzajemnych praw.

Okres realizacji tego projektu: 30.04.2009r. – 18.12.2009r.

Zadanie realizowane jest ze środków miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańska.