Z asystentem w dżungli

W ramach projektu osoby z zaburzeniami psychicznymi mogły liczyć na osobiste wsparcie trenerów w sprawach codziennego funkcjonowania w świecie zasad, przepisów i nowoczesnych urządzeń. Projekt objął mieszkańców Gdańska – podopiecznych placówek ośrodków wsparcia, mi.in prowadzonych przez naszą Fundację.

Projekt realizowany m.in. przez członków naszej Fundacji w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Środki na jego realizację pochodziły z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

z asystentem 1

z asystentem 2

z asystentem 3