Rodzina jako nieodzowne ogniwo w kompleksowym wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi

Wsparcie oferowane było w ramach projektu – terapia systemowa rodzin – i polegało na udzielaniu pomocy terapeutycznej jednocześnie dla wszystkich, tworzących system, członków rodziny w sytuacji pojawienia się w niej kryzysu.

Projekt realizowany był przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną od lipca do grudnia w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb terapii rodzin.

Przedsięwzięcie zrealizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ” Wspólnota serc” z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

zajęcia terapeutyczne