Pozapozy

Festiwal Pozapozy był integracyjnym wydarzeniem artystycznym,organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. W roku 2008 do współorganizacji tego przedsięwzięcia została zaproszona Fundacja Fosa. Dokonania artystyczne prezentowane były w trzech kategoriach: plastycznej,muzycznej i teatralnej.

Projekt realizowany był z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji na stronie www.mops.gda.pl