Aktualności

Praca w grupie – zamówienie

Zapraszamy do udziału w zamówieniu na dostarczenie usług diagnozy psychologicznej  oraz diagnozy doradczo-zawodowej na rzecz uczestników projektu „Praca w Grupie”.

Psycholog diagnosta

Psycholog Diagnosta – Zapytanie ofertowe

Psycholog Diagnosta – Oświadczenie o braku powiązań – zał 1

Psycholog diagnosta – Formularz zgłoszeniowy – zał 2

 

Doradca zawodowy diagnosta

doradca Diagnosta – Zapytanie ofertowe

doradca Diagnosta – Oświadczenie o braku powiązań – zał 1

doradca diagnosta – Formularz zgłoszeniowy – zał 2

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku (80-268) przy ul. F. Chopina 42. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy. Dane zbierane są dla potrzeby obecnej rekrutacji. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.