Aktualności

Praca w Grupie – zapytanie ofertowe: superwizor

Zapraszamy do udziału w zamówieniu na dostarczenie usług superwizyjnych na rzecz uczestników projektu „Praca w Grupie”.

 

Superwizor – Zapytanie ofertowe

Superwizor – Zapytanie ofertowe

Superwizor – Oświadczenie o braku powiązań – zał 1

Superwizor- Formularz zgłoszeniowy – zał 2

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Osoby chcące wysłać do nas swoje CV proszone są o umieszczenie na końcu dokumentu klauzuli o następującej treści:
„Wysyłając wiadomość/podejmując kontakt wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w wiadomości wyłącznie w celu udzielenia mi odpowiedzi, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) RODO.”


Administratorem danych osobowych jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą przy ul. F. Chopina 42, 80-268 Gdańsk.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@fundacjafosa.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody. Dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami w ramach udzielenia informacji oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z nie udzieleniem odpowiedzi na zapytanie.