„FOSA na Dolnym Mieście” – kontynuacja 2017

Projekt FOSA na Dolnym Mieście – kontynuacja 2017 jest dalszym ciągiem odziaływań na rzecz środowisk rodzinnych z Dolnego Miasta w Gdańsku (od roku 2017 poszerzonym obszarem o Plac Wałowy i Stare Przedmieście), które od 2010 r. nieprzerwanie wspierane są przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.  Projekty „Poradni dla Rodziców: FOSA na Dolnym Mieście”, „Art – Eko”, „Poradnia dla Rodziców: Spec-Art.-Eko” czy „Poradnia dla Rodzin: FOSA na Dolnym Mieście – kontynuacja” zapewniały dotychczas rodzinom wielospecjalistyczne, animacyjne, środowiskowe wsparcie, reagując często w bardzo trudnych sytuacjach społecznych i osobistych mieszkańców Dolnego Miasta.
Projekt „FOSA na Dolnym Mieście – kontynuacja 2017” w roku 2017 skierowany jest do najbardziej potrzebującej tkanki społecznej dzielnicy Dolne Miasto jaką jest rodzina, która w dalszym ciągu wymaga wsparcia. Celem podstawowym zaproponowanych działań projektu jest integracja społeczności lokalnej z Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia poprzez oddziaływania animacyjne oraz konsultacje wspierające w ciężkich sytuacjach społecznych.
Fundacja w ramach projektu przewiduje rozwój dotychczasowych odziaływań, które zostaną zaktualizowane o 6 letnie doświadczenie oddziaływania w środowisku, oferta wzbogacona została o współtworzenie kreatywnej rodzinnej publikacji promującej zdrowie psychicznej i jakość życia rodzin z Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia. Proponowane działania projektowe organizowane będą  w 3 ścieżkach:
1. Animacja społeczno-kulturalna oraz konsultacje wspierające w ciężkiej sytuacji dzieci i młodzież.
1.1 Organizacja grup aktywistów dziecięco-młodzieżowych („Powier Girl!” lub/i „Socjo Komp”)
1.2 Konsultacje psychoterapeutyczne, psychiatryczne wspierające w trudnej  sytuacji dzieci i młodzieży
Efektem dostępnym dla szerokiego grona odbiorców będzie: publikacja pt. „A to kiwi zdziwi kota” (Palindrom)  tworzona przez dzieci i młodzież, poruszająca problemy młodych mieszkańców Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia wraz z przykładami konstruktywnych przeciwdziałań w trudnych sytuacjach rówieśniczych (publikacja ta wraz z częścią tworzoną przez  rodziców będzie tworzyć jedną całość).
2. Animacja społeczno-kulturalna oraz konsultacje wspierające ciężką sytuację rodziców.
2.1 Organizacja grup rodziców („Akademia Umiejętności Rodzicielskich lub/i Kino Społecznie Zaangażowane”)
2.2 Konsultacje psychoterapeutyczne, psychiatryczne a także prawnicze dla osób dorosłych wspierające trudną sytuacje rodzinną
Efektem dostępnym dla szerokiego grona odbiorców będzie publikacja pt. „A to kiwi zdziwi kota” (Palindrom) tworzona przez rodziców poruszająca problemy rodziców z Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia wraz z przykładami konstruktywnych przeciwdziałań w trudnych sytuacjach rodzinnych i społecznych rodziców i mapą instytucji, z których można korzystać w tym rejonie (publikacja ta wraz z częścią tworzoną przez dzieci i młodzież będzie tworzyć jedną całość).
3. Punkt interwencji, posiedzeń i zespołów interdyscyplinarnych koordynatora-interwenta w zależności od sytuacji objętych wsparciem i na bieżąco zgłaszających się rodzin.
Dyżury pracownika w każdy wtorek  od 9 -12, tel. 572 299 556
Informacja – FOSA na DM