PET – Punkt Edukacyjno – Terapeutyczny

Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny z siedzibą w Gdańsku przy ul Srebrniki 9 to miejsce udzielania wsparcia edukacyjno – terapeutycznego dla młodzieży w wieku od 13 roku życia do zakończenia edukacji z  zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzinom.  Zapewnia młodym ludziom realizację procesu nauczania w pełnym zakresie i umożliwia im zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania promocji bądź ukończenia szkoły mimo ich specyficznych ograniczeń m.in. poprzez  indywidualizację wymagań, współuczestnictwo w procesie terapeutycznym, przygotowanie powrotu do szkoły macierzystej.

Rekrutację przeprowadza wielospecjalistyczny zespół (psycholog, pedagog, lekarz). Warunkiem przyjęcia dziecka jest diagnoza psychiatryczna i zalecenie lekarza lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Okres pozostawania pod opieką placówki uwarunkowany jest przede wszystkim względami zdrowotnymi, i z założenia jest czasowy.

Wsparcie młodzieży i ich rodzin realizowane jest poprzez:

 1. Wsparcie specjalistyczne – realizator: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapie indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • socjoterapię
 • psychoedukację
 • grupy wsparcia
 • treningi umiejętności społecznych

Oferta realizowana jest  BEZPŁATNIE dla mieszkańców Gdańska w ramach grantów pozyskiwanych przez Fundację. Proponowany rodzaj  wsparcia jest dostosowywane do potrzeb klienta oraz aktualnych możliwości grantowych Fundacji.

 1. Wsparcie edukacyjne – realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych – zapewnienie realizacji procesu nauczania w pełnym zakresie programowym.
 • dostosowanie metod pracy do zaburzeń uczniów.
 • dostosowanie wymagań dydaktyczno-wychowawczych do sytuacji ucznia, jego aktualnych możliwości psychicznych i fizycznych, przy uwzględnianiu wszelkich zaleceń terapeuty i lekarza.
 • prowadzenie zajęć  wyrównawczych i reedukacja, pomoc w odrabianiu prac domowych
 • prowadzenie zajęć  wychowawczych w grupach – kulinarnych, plastycznych, sportowych, muzycznych, filmowych, turystycznych. Zajęcia uczą alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijają zainteresowania, uczą lepszego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, radzenia sobie z agresją w sposób akceptowalny społecznie.

Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny

80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 9

Tel. 606-806-363, 58 344-96-00/fax

e-mail: fundacjafosa@gmail.com

20160415_150609

20160415_150649

20160415_150655