Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul Chopina 42, 80-268 Gdańsk
tel.: 58 344 96 00, tel./fax: 58 344 96 01
NIP 957-09-888-46
KRS: 0000298471
e-mail: fundacjafosa@gmail.com

https://www.facebook.com/FundacjaFOSA/

Dział finansowo-kadrowy:

tel 58 344 96 00, tel./fax. 58 344 96 01
e-mail: biurofosa@gmail.com
Koorynator: Paulina Kropidłowska

Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”
ul. Chopina 42, Gdańsk – Wrzeszcz
tel. 58 344 96 00, tel./fax. 58 344 9601, kom. 731-231-749
e-mail: mlodziezowyszopen@gmail.com
Koordynator: Daria Sas-Bojarska

Punkt Wsparcia Środowiskowego „PWŚ FOSY”
ul. Chopina 42, Gdańsk – Wrzeszcz
tel. 58 345 27 64 , kom. 794 960 760
e-mail: punktwsparcia@fundacjafosa.pl
Koordynator: Beata Stawicka e-mail: beatastawicka@fundacjafosa.pl

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „PIK Fosy”
ul. Chopina 42, Gdańsk – Wrzeszcz
tel. kom. 787 960 860
e-mail: pikfosa@gmail.com

GPS  – Gotowość, Praca, Samodzielność II
ul. Solec 4, Gdańsk – Nowy Port
tel. 606 806 363
e-mail: gps2@fundacjafosa.pl

Centrum Aktywności Społecznej na Dolnym Mieście
ul. Łąkowa 34 /4, Gdańsk – Dolne Miasto
tel. kom. 733 318 718
e-mail: zit@fundacjafosa.pl
Koordynator:  Sylwia Bilewicz

Domek nr 45 „Osiedle Sitowie”
ul. Sitowie 45, Gdańsk – Rudniki
tel. 58 344 96 00
Koordynator: Ewa Dahm

Klub Samopomocy „Chopin Club”
ul. Chopina 42, Gdańsk – Wrzeszcz
tel. 58 344 96 00, tel./fax. 58 344 9601,
Kierownik: Dastin Suski

Klub Samopomocy „Dolnomiejski Klub”
ul. Toruńska 8/4, Gdańsk – Dolne Miasto
tel. 58 344 96 00, tel./fax. 58 344 9601,
Kierownik: Dastin Suski

Mieszkanie Chronione „Wysepka”
ul. Grunwaldzka 127a/2, Gdańsk – Wrzeszcz
tel. 58 344 96 00
Koordynator: Małgorzata Posiakow

Mieszkanie Wspomagane „Górka”
ul. Górka 14, Gdańsk
tel. 58 344 96 00

e-mail: pik2@fundacjafosa.pl
Koordynator: Paulina Stępniewska

Klub Integracji Społecznej  „KIS”
ul. Toruńska 8/4, Gdańsk
tel. 577 772 838 / tel. 507 473 057

e-mail: dastinsuski@fundacjafosa.pl
Kierownik: Dastin Suski

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny „PIK 2”
ul. Toruńska 8/4, Gdańsk- Śródmieście
tel. 577 772 838

e-mail: pik2@fundacjafosa.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” z siedzibą przy ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk.

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: biurofosa@gmail.com oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w powyższym punkcie

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu/udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia celu lub do momentu wycofania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

 


Jak do nas trafić: