Formy wsparcia

Formy wsparcia realizowane przez Fundację FOSA:

Poradnia na Solcu

Poradnia na Solcu

Mieszjanie chronione wysepka

Mieszkanie chronione „Wysepka”

Klub Samopomocy „Dolnomiejski Klub”

Klub Samopomocy „Dolnomiejski Klub”

Poradnia dla rodzin "FOSA na Dolnym Mieście"

Poradnia dla rodzin „FOSA na Dolnym Mieście”

Klub Samopomocy „Chopin Club”

Klub Samopomocy „Chopin Club”

MŁODZIEŻÓWY SZOPEN

Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”

Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie”

Punkt Wsparcia Środowiskowego „PWŚ FOSY”

Domek nr 45 na „Osiedlu Sitowie”

Domek nr 45 na „Osiedlu Sitowie”