EDU FOSA – przeciw przemocy w rodzinie – kontynuacja

Projekt „EDU FOSA – przeciw przemocy w rodzinie – kontynuacja” zakłada wzmocnienie miejskiego systemu wsparcia wobec rodzin w których występuje problem przemocy na podłożu nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu. Projekt zakłada wsparcie osób doświadczających przemocy w podejmowaniu działań chroniących rodzinę przed destrukcyjnym wpływem przemocy, naruszania granic emocjonalnych, fizycznych i seksualnych w stosunku do dzieci i osób dorosłych.

Działania podjęte w projekcie nakierowanie są na wspieranie rodzin z terenu miasta Gdańsk. Każdy beneficjent zgłaszający się do projektu przechodzi w pierwszej kolejności ścieżkę konsultacji indywidualnych z psychologiem – konsultantem, po których dobrana i dopasowana jest, w zależności do potrzeb i możliwości danej osoby, forma pomocy – indywidualna (konsultacje psychologiczne lub prawne) lub grupowa.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2016 i trwać będzie do grudnia 2016. Baza lokalowa, którą dysponuje Fundacja pozwala na dostosowanie miejsca realizacji wsparcia do potrzeb rodzin. W zależności od miejsca zamieszkania rodziny mogą korzystać ze wsparcia w siedzibie Fundacji  przy ul. Chopina 42, w Gdańsku – Wrzeszcz; w placówce przy ul. Toruńska 8/4; lub w placówce przy ul. Solec 4.

Projekt EDU-FOSA- przeciw przemocy w rodzinie – kontynuacja

Tel. 570 452 929

 

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Gdańsk.