Aktualności

Zajęcia z elementami socjoterapii w PWŚ

Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii

Od początku 2016r. w ramach oferty terapeutycznej Punktu Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” starannie dobrani „młodzi dorośli” (młodzież szczebla gimnazjalnego) mieli okazję uczęszczać na zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii.

Uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci uczestnictwa w grupie i dzięki temu możliwe było:

-  korygowanie ich zaburzeń;

- odreagowanie napięć emocjonalnych,

- praca nad poprawą funkcjonowania społecznego, w tym nabycie umiejętności wyrażania emocji, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie, poznanie zasad komunikacji,

- przeciwdziałanie negatywnym emocjonalnym i psychicznym skutkom przemocy.

Zajęcia będą trwały do końca sierpnia.

Jest to jedna z wielu form wsparcia kierowana do młodzieży z trudnościami psychicznymi w ramach Punktu Wsparcia Środowiskowego, obok terapeutycznych konsultacji indywidualnych, spotkań z doradcą zawodowym oraz szkoleń i warsztatów realizowanych na terenie gdańskich szkół.