Misja

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”  to międzypokoleniowa inicjatywa powołana do życia przez ludzi czerpiących z różnych formy wsparcia, udzielających różnych form wsparcia  jak i grona osób zajmujących się zawodowo od lat różnorodnymi aspektami pomocy społecznej. Młodzieżowy entuzjazm i inicjatywa w zestawieniu z eksperckim doświadczeniem i kompetencją doprowadziły do  utworzenia fundacji.Oficjalne powstanie Fundacji nastąpiło  w listopadzie 2007 roku poprzez podpisanie aktu założycielskiego.

Naszą misją  jest budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem  społecznym bez podziałów wiekowych,wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych.