Monthly Archives: Luty 2019

Wademekum 2018 z seminarium: Terapia i profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezentowany materiał jest efektem pracy specjalistów zgromadzonych podczas Seminarium „Terapia i profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną” (Gdańsk, 13 grudnia 2018). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ze środków Miasta Gdańska, otrzymanych od Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia.