Miesiąc: Luty 2019

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku to wyspecjalizowana placówka oferująca profesjonalną i innowacyjną pomoc dla gdańskich rodzin. PROJEKT  Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku działa w ramach projektu:…

Wademekum 2018 z seminarium: Terapia i profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezentowany materiał jest efektem pracy specjalistów zgromadzonych podczas Seminarium „Terapia i profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną” (Gdańsk, 13 grudnia 2018). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ze środków Miasta Gdańska, otrzymanych od Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia.