Monthly Archives: Sierpień 2017

Projekt „Ekspresja w zdrowieniu”

Projekt "Ekspresja w zdrowieniu" jest to zadanie publiczne z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Celem…