2015

Zadania i projekty zrealizowane w roku 2015:

1. Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowym domu samopomocy – „Młodzieżowy Szopen”

2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w 1 klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – „Chopin Club”

3. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Punkt Wsparcia Środowiskowego Przy Szopenie”

4. Zabezpieczenie 2 miejsc w 1 mieszkaniu chronionym dla